Recent Posts


 • Buồn thì làm gì

  Buồn thì làm gì

  Túm lại là đừng chọn nỗi buồn cho đời mình đi xuống, chẳng may mà nỗi buồn bay vô mặt thì hãy suy nghĩ lạc quan lên. Lạc quan nhất là kiểu, may mà mình còn buồn, ít nhất thì ngày cũng không lặng lẽ trôi đi mà chẳng có cảm giác gì. (Tự an ủi là chính)
  Và gắng vui!


 • Tôi ơi, đừng tuyệt vọng

  Tôi ơi, đừng tuyệt vọng

  Cứ khoảng 9 giờ tối hàng ngày, một người đàn ông lại gọi đến tổng đài 1080, đòi gặp đúng cô nhân viên có máy lẻ 486 và nói ngắn gọn: “Cứ khi nào tôi gọi, cô hãy nói “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng” được không?”. Cô nhân viên 486 riết cũng thành quen, cứ người khách ấy gọi, chẳng cần được yêu cầu, chẳng cần biết lý do vì sao, cũng tự nói “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”.


 • Bạn có đang KHÔNG-sống-nổi-vì-hết-tiền không?

  Bạn có đang KHÔNG-sống-nổi-vì-hết-tiền không?

  Nói rồi, tiền không là mục đích để đạt hạnh phúc, nó chỉ là phương tiện để đạt hạnh phúc. Vấn đề là thứ bạn kiếm ra (phương tiện) không đủ để chi trả thứ bạn có nhu-cầu-một-cách-hợp-lý (mục đích). Năng lực không đủ cho nhu cầu.
  Bạn gặp vấn đề về tiền – có nghĩa là nhu cầu của bạn quá cao, hoặc năng lực của bạn quá thấp, chúng không cắt nhau. Cách giải quyết là bạn giảm nhu cầu xuống hoặc tăng năng lực lên.


 • Hội chứng KHỦNG HOẢNG TIỀN DU LỊCH

  Hội chứng KHỦNG HOẢNG TIỀN DU LỊCH

  Tiền ở đây không phải là phương tiện ngang giá có tính thanh khoản cao nhất mà bạn dùng để đổi lấy cái này cái nọ. Và khủng-hoảng-tiền-du-lịch không phải là khủng hoảng việc bạn muốn đi du lịch mà không có tiền. Đơn giản, đó là hội chứng tâm lý xảy ra TRƯỚC khi bạn có một chuyến đi chơi nào đó.


Tỏ ra nguy hiểm

Thật sự trong veo

Cho bạn cho tôi

Những tác phẩm bịa