Hồng và Violet (1)

Hoa hồng màu đỏ

Violet màu xanh

Đường thì ngọt ngào

Và anh cũng vậy.

Photo: An Nguyen

Gốc:

Roses are red

Violets are blue

Sugar is sweet

And so are you.

(st)