Mắt đen

Bởi vì chẳng thế nói gì trong lúc này nữa, nên sẽ chỉ lưu lại một chút để không quên ngày hôm nay.

Ngày mà chúng tôi vĩnh biệt anh – 1 phần tuổi trẻ của chúng tôi.

“Khi anh mất lối trên con đường xa

Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về

Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm

Rồi đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới.”