Articles Posted by the Author:

  • Than thở tí một ngày mưa

    Than thở tí một ngày mưa

    Vì Google vừa bảo cái trang này nhảm nhí chả có nội dung gì, nên xin lỗi số ít các bạn độc giả không quen biết, mình sẽ cho nó nhảm nhí luôn. Cái entry này sẽ lảm nhảm vô cùng riêng tư, chuyện là nhật ký 1 ngày mưa của mình.