Articles Posted in the " Twenties. Review " Category


  • [Twenties Review] Hikikomori: Những đứa trẻ mắc kẹt – Maika Elan

    [Twenties Review] Hikikomori: Những đứa trẻ mắc kẹt – Maika Elan

    Tôi vốn ghét phân tích nghệ thuật, vì với tôi, nghệ thuật là để kể-cuộc-sống-bằng-chuyện, nên phân tích nghệ thuật chẳng khác nào 1 động thái phá nát chuyện đấy ra quay trở về cuộc sống, cảm giác gói hết gạo đỗ thịt vào cái bánh chưng rồi lại phá tung ra hò hét: “A, bất ngờ chưa!” vậy. Nhưng hôm nay, xem bộ “Hikikomori” của chị Maika Elan không thể không nói vài lời.