Articles Posted in the " Twenties. Ăn uống " Category

  • Lảm nhảm cà phê Hà Nội

    Lảm nhảm cà phê Hà Nội

    Bà chị ở cơ quan vừa xuýt xoa vụ hôm qua mình uống 4 cốc đen đá mà về vẫn ngủ ngon lành. Ờ thực ra ai mới quen mình cũng thấy vụ đó lạ. Mình cũng chẳng phải dân ghiền cà phê thích rock ham cầm máy ảnh nghịch súng cá tính sành sỏi như mọi người. Mình cũng mới thích đen nóng khoảng 4, 5 năm nay thôi, mà cũng chỉ thích là thích, chứ chẳng biết thế giới này có bao nhiêu loại cà phê, rằng Starbucks vị matcha hay oreo blended thì ngon hơn, rằng Coffee Bean hay Highland cả Twitter Bean mới là sành điệu. Cà phê đối với mình có 1, và chỉ 1 mà thôi: ĐEN, và phải là ĐEN VIỆT.