Articles Posted in the " Twenties. Đi đâu " Category


  • Mapchecker – Những người du lịch để… check in

    Mapchecker – Những người du lịch để… check in

    Tức là những người tôn sùng chủ nghĩa “xê dịch”, 1 ngày không di chuyển là 1 ngày nóng mông, lâu lâu không thoát ly đi đâu đó là sẽ lên cơn đồng bóng rồi bị khó chịu tù túng.

    Tức là những người ham đi chơi nhưng không “đi tour”, tiền không nhiều và cũng chả có máu liều.

    Và là những người HOÀN TOÀN KHÔNG PHƯỢT!