Recent Posts  • Dở hơi để đời dễ bơi

    Dở hơi để đời dễ bơi

    Chỉ chợt nghĩ, đời đúng là lắm quy tắc và sống thì cứ phải theo những quy tắc. Con gái ăn nói phải nhỏ nhẹ, làm việc thì nên chăm chỉ… Mình là mình cũng thích những quy tắc lắm, và cũng thích áp quy tắc vào người khác lắm. Cũng cố chỉn chu những quy tắc để ng khác không nói được gì nhưng rồi nhiều lần cũng phải vi phạm.
Tỏ ra nguy hiểm

Thật sự trong veo

  • 27, tức là biết môi trường làm việc vô cùng phức tạp. Không phải cứ cười tươi mới là bạn, ác cảm mới là thù. Chuyện A có thể trở thành chuyện B, đôi khi mình có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mà thậm chí mình chẳng mảy may biết đến. Đôi khi, mình có thể trở thành chính loại người mà mình từng ghét.

  • Mắt đen

    March 17, 2016

Cho bạn cho tôi

Những tác phẩm bịa