Recent Posts

  • AdvertisingAgricultureBranding IdeasCareer De

    AdvertisingAgricultureBranding IdeasCareer De

    AdvertisingAgricultureBranding IdeasCareer DevelopmentCase StudiesConsultingCorporate FinanceCrowdfundingDirect MarketingE EntrepreneurshipERPEthicsFinancial ManagementFranchisingFund RaisingFurnishings 및 SuppliesHome 인간 ResourceIndustrial MechanicalInternational LicensingManagementManufacturingMarketingNetworkingNon..


Tỏ ra nguy hiểm

Thật sự trong veo

  • 27, tức là biết môi trường làm việc vô cùng phức tạp. Không phải cứ cười tươi mới là bạn, ác cảm mới là thù. Chuyện A có thể trở thành chuyện B, đôi khi mình có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mà thậm chí mình chẳng mảy may biết đến. Đôi khi, mình có thể trở thành chính loại người mà mình từng ghét.

  • Mắt đen

    March 17, 2016

Cho bạn cho tôi

Những tác phẩm bịa