Articles Posted in the " cá tính " Category

  • #cá-tính

    #cá-tính

    Vụ Sơn Tùng MTP đạo nhạc có thể là 1 trường hợp điển hình của scandal truyền thông: người ta sẽ phán xét ồ ạt, nhưng hình như người ta vẫn chỉ nhìn nhận nó như là vấn đề của một cá nhân, hay – cùng lắm – là vấn đề đạo đức của giới nhạc sĩ và câu chuyện về sử dụng bản quyền. Còn những lí do, nguồn cơn, câu chuyện thế hệ, tâm lí – xã hội rộng hơn… dẫn đến tất cả những câu chuyện đó, xung quanh câu chuyện đó thì sao?
    Cảnh báo: Bài viết rất phiến diện và thiếu căn cứ :”)