Articles Posted in the " leadership " Category


 • Câu chuyện chặt quả cóc và cắt con gà_Life long learning

  Câu chuyện chặt quả cóc và cắt con gà_Life long learning

  Cuộc sống luôn thay đổi và con người cần thay đổi để thích nghi. Thích nghi hay là chết:) (quy luật sinh tồn). Và để thích nghi con người ta phải luôn học tập và thay đổi để hoàn thiện mình. “Thời điểm bạn dừng không học nữa là thời điểm bạn bắt đầu chết” – Albert Einstein


 • Cuộc đời TNV – ngắn mà dài

  Cuộc đời TNV – ngắn mà dài

  Nói đến TNV chắc ai cũng hiểu TNV là ai rồi nhỉ? TNV viết rõ ra là Tình nguyện viên, là các thành viên tham gia các hoạt động một cách tình nguyện, không ai bắt ép.
  Đúng vậy, nếu tính số lượng TNV có lẽ gần bằng số học sinh, sinh viên bây giờ. Hoạt động tình nguyện bây giờ là không thể thiếu và cũng không thiếu các hoạt động tình nguyện cho các bạn tham gia. Hoạt động tình nguyện bây giờ như một cái “mốt” với nhiều người để mang cái “mác” như nhiều người nghĩ.