Articles Posted in the " niềm vui " Category

 • Mindfulness (Tỉnh thức) là gì?

  Mindfulness (Tỉnh thức) là gì?

  Tỉnh thức là trạng thái sống trong hiện tại, đặc biệt tập trung về việc nhận thức (aware) và giác ngộ (awake) trong từng giây phút hiện tại. Khi tỉnh thức, chúng ta đặt tâm trí của mình 100% vào từng khoảnh khắc và vào bất kỳ điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta và ngay trong chúng ta với một thái độ tồ mò, chấp nhận và không phán xét.


 • Buồn thì làm gì

  Buồn thì làm gì

  Túm lại là đừng chọn nỗi buồn cho đời mình đi xuống, chẳng may mà nỗi buồn bay vô mặt thì hãy suy nghĩ lạc quan lên. Lạc quan nhất là kiểu, may mà mình còn buồn, ít nhất thì ngày cũng không lặng lẽ trôi đi mà chẳng có cảm giác gì. (Tự an ủi là chính)
  Và gắng vui!