Articles Posted in the " quá khứ " Category

  • 35 năm và những tờ đề cương bị xé

    35 năm và những tờ đề cương bị xé

    Tôi chợt nhớ câu hỏi của 1 người bạn Thụy Sỹ, lúc chúng tôi cùng tới Indonesia vào năm 2011:”Việt Nam chúng mày có còn chiến tranh không?”.Đau lòng thay, không chỉ 1, mà đến 4 5 người từ các nước khác nhau đều hỏi tôi câu hỏi ấy. Thứ tôi đau không phải vì các bạn ấy không biết đến đất nước tôi, mà là vì cuộc chiến thực ra không hề xa đến thế. Nó thực ra rất gần, rất rất gần, đến mức thông tin “Việt Nam là một nước độc lập hòa bình” còn chưa đủ thời gian chạm tới toàn thế giới, còn chúng tôi – những người Việt trẻ lại cứ mặc định: 2 chữ thiêng liêng “HÒA BÌNH” đã nghiễm nhiên tồn tại từ lâu rồi.