Articles Posted in the " sống " Category

 • #cá-tính

  #cá-tính

  Vụ Sơn Tùng MTP đạo nhạc có thể là 1 trường hợp điển hình của scandal truyền thông: người ta sẽ phán xét ồ ạt, nhưng hình như người ta vẫn chỉ nhìn nhận nó như là vấn đề của một cá nhân, hay – cùng lắm – là vấn đề đạo đức của giới nhạc sĩ và câu chuyện về sử dụng bản quyền. Còn những lí do, nguồn cơn, câu chuyện thế hệ, tâm lí – xã hội rộng hơn… dẫn đến tất cả những câu chuyện đó, xung quanh câu chuyện đó thì sao?
  Cảnh báo: Bài viết rất phiến diện và thiếu căn cứ :”) • Trời ơi, con chưa muốn chết

  Trời ơi, con chưa muốn chết

  Cái cụm từ “Trời ơi, con chưa muốn chết” chắc phải được nhắc nhiều nhất trong những ngày gần đây. Vì bạn chẳng thể gọi ai nữa, chẳng thể bấu víu ai nữa, ngoài “Trời” – một nhân vật chẳng biết có thật hay không, nhưng có quyền năng làm mọi thứ mà chẳng cần nhiều like.