Articles Posted in the " Trung Quốc " Category • Letter to International Friends: VIETNAM JUST WANTS PEACE.

  Letter to International Friends: VIETNAM JUST WANTS PEACE.

  I know it’s hard for you because you dont know whether what I say is true or not, so all I claim is JUST understand that: VIETNAMESE PEOPLE AND GOVERNMENT LOVE PEACE SO MUCH, and we will try our best (with your support also) to keep it.
  Tôi biết thật khó cho bạn, vì bạn còn chẳng biết những thứ tôi nói có đúng hay không, vì vậy tất cả những gì tôi muốn chỉ là, bạn hãy hiểu rằng: CHÍNH PHỦ VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM YÊU HÒA BÌNH VÔ CÙNG, và chúng tôi sẽ cố gắng đến cùng để giữ nó, đương nhiên, với sự giúp đỡ của bạn. • 35 năm và những tờ đề cương bị xé

  35 năm và những tờ đề cương bị xé

  Tôi chợt nhớ câu hỏi của 1 người bạn Thụy Sỹ, lúc chúng tôi cùng tới Indonesia vào năm 2011:”Việt Nam chúng mày có còn chiến tranh không?”.Đau lòng thay, không chỉ 1, mà đến 4 5 người từ các nước khác nhau đều hỏi tôi câu hỏi ấy. Thứ tôi đau không phải vì các bạn ấy không biết đến đất nước tôi, mà là vì cuộc chiến thực ra không hề xa đến thế. Nó thực ra rất gần, rất rất gần, đến mức thông tin “Việt Nam là một nước độc lập hòa bình” còn chưa đủ thời gian chạm tới toàn thế giới, còn chúng tôi – những người Việt trẻ lại cứ mặc định: 2 chữ thiêng liêng “HÒA BÌNH” đã nghiễm nhiên tồn tại từ lâu rồi.