Articles Posted in the " yêu " Category

  • Anh có thích gái xấu không?

    Anh có thích gái xấu không?

    Không cần nói nhiều, xin khẳng định: Câu trả lời là KHÔNG!

    Chả riêng gì ANH không thích, CHỊ cũng không thích, EM cũng không, BỐ MẸ không, NGƯỜI LỚN không, TRẺ CON cũng không. Tóm lại là ai cũng không thích gái xấu. Đừng hỏi “XẤU” ở đây là nói người hay nói nết, vì nó nói tất. Xấu người hay xấu nết thì cũng đều không thích được.